Project

General

Profile

Overview

Prakticni prikaz uporabe zgoraj opisanih metod in algoritmov na primeru slikovnih podatkov
Tomaz Grizon
Mentor: Branko Kavšek

Issue tracking

open closed Total
Bug 0 0 0
Feature 0 0 0
Support 0 0 0

View all issues | Calendar | Gantt

Members

Manager: Tatjana Zrimec

Developer: Tomaž Grižon

Reporter: Tomaž Grižon