Project

General

Profile

Pri tem projektu imamo binarni problem, kjer nas zanima, ali se na posameznem poligonu (delu zemljišča) v podatkovni bazi satelitskih podatkov nahaja iskana poljščina.
Cilj projekta je za posamezen tip poljščine izdelati model, ki bo na podlagi vhodnih podatkov detektiral ali gre za iskan tip poljščine.
Uporabljena orodja sta Matlab (predpriprava podatkov) in RapidMiner (modeliranje).