Project

General

Profile

V tem projektu bo prikazana postavitev in delovanje sistema ter definiranje procesa, kako se lotiti reševanja problema z zgodnjim odkrivanjem anomalij na komunikacijskih mrežnih napravah, pa tudi kako se s pomočjo ustrezno postavljenega nadzornega sistema lahko skrajša čas odprave napake ter posledično izpada delovanja informacijskih sistemov.