Project

General

Profile

Wiki

V procesu projekta gre za izgradnjo interaktivnega učbenika v obliki spletne strani. Zahtevki pri izdelavi so izgradnja spletne strani z bazo starih manj znanih slovenskih avtorjev med katerimi lahko uporabnik spletne strani izbira in bere njihova dela. Gre za razreševanje problema starih knjig, ki so na voljo le v knjižnicah s posebnimi dovoljenji (zaradi starosti, so knjige izpostavljene trohnjenju ipd.). Teh knjig torej ne more nihče prebirati razen le redkih, ki so zmožni pridobiti dovoljenja. Na tak način se torej ne izkorišča polna literarna vrednost teh knjig. Z digitalizacijo le-teh pa so lahko dela dostopna slehernemu posamezniku v še boljši obliki za branje v obliki interaktivnega učbenika.

Interkativni učbenik naj sledi naslednjim smernicam:
  • Vsak avtor ima svojo podstran kjer je kratek življenjepis in slika avtorja ter seznam knjig med katerimi lahko uporabnik izbira za branje skupaj s kratkimi opisi ter platnico knjige.
  • V načinu branja so zahtevki po vzporednem skenu in z OCR-jem prepoznanem besedilu (plain text) knjige. Strani knjige so aplicirane s pomočjo infinite scrolla. Torej pri branju knjige samo scrollamo v neskončnost, dokler ne pridemo do konca knjige.
  • Implentira se tudi navigacijo po knjigi po poglavjih (vzporedno s skenom knjige in tekstom).
  • Drugi zahtevki so še aplikacija iskalnika po tekstu in po avtorjih z oknom za iskanje ter označene vrstice v tekstu v knjigah.
  • Spletna stran mora biti zgrajena na način, da lahko naročnik sam brez programiranja zlahka vnese nove avtorje ter knjige v interaktivni učbenik.
  • Dizajn spletne strani naj je poljuben, vendar naj sovpada z vsebino spletne strani (se pravi s starimi teksti).
  • Vključena naj bo tudi povezava do socialnih omrežij (Facebook, Twitter)
  • Stran naj vključuje tudi opis projekta ter kontaktne podatke naročnika