Project

General

Profile

Wiki

Namen seminarja je podrobneje spoznati SCADA sistem. To smo naredili najprej z navedbo in kratko raziskavo zakaj pride do potreb za uporabo SCADA sistema. V pregledu področja smo se nato posvetili nekaterim možnostim za implementacijo takega sistema ter njihove prednosti in slabosti. Naposled smo izbrali eno od možnosti, s katero smo SCADA sistem implementirali. Implementacija SCADA sistema s pomočjo programskega orodja Ignition nam omogoči globlje razumevanje SCADA sistemov in njihove izgradnje, prav tako pa tudi izgradnje sistema na splošno in inkorporacije sistema v okolje v podjetju.