Project

General

Profile

Pregled proizvodnih informacijskih sistemov in primer implementacije SCADA sistema

V trenutnem razvoju industrije igrajo veliko vlogo prav proizvodni informacijski sistemi, katere bomo predstavili v tem članku. Namen tega članka je predstavitev proizvodnih informacijskih sistemov ter razumevanje njihovih vlog. Predvsem je pomembno razumevanje pretoka podatkov med sistemi, zato je predstavljena tudi implementacija SCADA sistema na določeno proizvodno linijo. Pri predstavitvi te implementacije največ pozornosti posvetimo prav pretoku informacij med PLC krmilniki ter SCADA sistemom in kasnejšemu prenosu teh informacij na višji nivo, kjer jih obdela MES sistem. Ampak SCADA sistem ne obsega samo komunikacije s PLC krmilniki, zato so predstavljene tudi funkcionalne in nefunkcionalne zahteve za implementacijo SCADA sistema. Nato je predstavljen še uporabniški vmesnik ter natančen potek komunikacije SCADA sistema s PLC krmilnikom.