General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated
44Skupina3SupportNewUrgent Oddaja funkcijskih specifikacij11/06/2013 06:59 PM
49Dean CerinFeatureResolvedHigh Oddaja poročil pregleda specifikacij11/16/2013 12:55 AM
64Projekt_11FeatureNewNormalDokumentacija z funkcijsko specifikacijo, videom in vsem potrebnim06/12/2014 08:34 PM
63Projekt_11FeatureNewNormalDokumentacija z videom06/11/2014 11:04 PM
48PI_2013-14BugNewNormalfunkcijska specifikacija11/09/2013 10:11 PM
19mailtestBugNewNormalgg09/16/2013 02:21 PM
18mailtestBugNewNormalgg09/16/2013 02:21 PM
20mailtestBugNewNormalhh09/16/2013 02:21 PM
23mailtestBugResolvedNormalii09/16/2013 03:01 PM
17mailtestBugNewNormalj09/16/2013 02:21 PM
26mailtestBugResolvedNormalkk09/16/2013 02:37 PM
24mailtestBugResolvedNormalkk09/16/2013 02:51 PM
21mailtestBugResolvedNormalkk09/16/2013 03:01 PM
13Projekt_09FeatureNewNormalKončni izdelek Projekta Wiimote+09/15/2013 09:51 AM
25mailtestBugNewNormalll09/16/2013 02:21 PM
22mailtestBugResolvedNormalll09/16/2013 02:54 PM
54Skupina1BugResolvedHighNačrtovanje sistema01/10/2014 05:22 PM
29mailtestBugNewNormalnovo109/16/2013 07:01 PM
30mailtestBugNewNormalnovo209/16/2013 07:10 PM
31mailtestBugNewNormalnovo409/16/2013 09:17 PM
32mailtestBugNewNormalnovo509/16/2013 09:29 PM
33mailtestBugNewNormalnovo609/16/2013 10:16 PM
34mailtestBugNewNormalnovo709/16/2013 10:45 PM
43Skupina1FeatureResolvedNormalObdelava funkcijske specifikacije01/07/2014 10:48 AM
38Skupina1FeatureResolvedNormalOblikovanje resitev01/07/2014 10:46 AM
(1-25/52) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF