Project

General

Profile

Feature #64

Dokumentacija z funkcijsko specifikacijo, videom in vsem potrebnim

Added by Tadej Magajna almost 6 years ago.

Status:
New
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
06/12/2014
Due date:
% Done:

0%


Description

PoĊĦiljam ZIP paket datotek projekta.

Paket vsebuje:

- Izvorno kodo
- Preveden program
- Opis problema
- Funkcijsko specifikacijo
- Video uporabe naprave

proj_z_vid_in_FS.zip (4.28 MB) Tadej Magajna, 06/12/2014 08:34 PM

Also available in: Atom PDF