General

Profile

Tomaz Sabadin

Issues

Projects

  • PI_2014-15 (Manager, Developer, Reporter, 10/16/2014)

Activity

10/20/2014

07:28 PM PI_2014-15 Izbira teme projekta: RE: Izbira teme projekta
Jaz glasujem prav tako za predlog 5 (Aplikacija za iskanje kužka), zanimiv pa mi je tudi predlog 8 (Prometne informac...

Also available in: Atom