General

Profile

Matej Brlec

Issues

Projects

Activity

10/29/2014

12:09 PM PI_2014-15 Izbira teme projekta: RE: Izbira teme projekta
*Ideja za 4*
Implementacija nekakšnega "reputation" sistema za večjo verodostojnost podanih komentarjev, ter po mo...

10/21/2014

09:16 PM PI_2014-15 Izbira teme projekta: RE: Izbira teme projekta
*Predlog 0*
Nisem uporabnik družabnih omrežij, tako da mi s te plati predlog ne interesira. Zanimivo pa se mi zdi ...

04/25/2014

12:15 PM Projekt_13 Feature #60 (New): Struktura
Dokumentacija
* Opredelitev problema
* Funkcijska specifikacija
Program
* Zadnja verzija
* Source code
* Vide...

Also available in: Atom