General

Profile

Tilen Božič

Issues

Projects

Activity

01/10/2014

06:14 PM Skupina1 Verifikacija.pdf

01/07/2014

10:48 AM Skupina1 Feature #43 (Resolved): Obdelava funkcijske specifikacije
10:46 AM Skupina1 Feature #38 (Resolved): Oblikovanje resitev

11/14/2013

09:12 PM Skupina1 FS_skupina4_recenzija.doc
Recenzija Funkcijske specifikacija (Skupina 4)

11/06/2013

08:20 PM Skupina1 Feature #43: Obdelava funkcijske specifikacije

3. Sistemske lastnosti
V tem poglavju so opisane vse funkcijonalnosti spletne aplikacije. Podana je opredelitev de...
08:20 PM Skupina1 2.00 hours (Feature #43 (Resolved): Obdelava funkcijske specifikacije)

10/18/2013

01:00 PM Skupina1 Feature #38: Oblikovanje resitev
Ideja sprejeta. Komentarji:
- časovna omejitev kdaj se lahko objava pojavi nazaj med TOP10
- 100 znakov za kome...

Also available in: Atom