General

Profile

Rok Samsa

Issues

Projects

Activity

07/05/2013

04:42 PM Projekt_11 funkcionalna-specifikacija.pdf
04:40 PM Projekt_11 projekt-predstavitev.pdf
04:23 PM Projekt_11 keylog.cpp

07/02/2013

10:09 PM Projekt_11 projekt-povezava-do-filma.pdf
Povezava do posnetka Kako naš program deluje.
09:41 PM Projekt_11 projekt.pdf
Opis projekta

Also available in: Atom