General

Profile

Andrej Malečkar

Issues

Projects

Activity

04/22/2013

11:02 PM Projekt_04 funkcijskaspecifikacija.pdf

03/15/2013

02:35 PM Projekt_04 Bug #7 (In Progress): Oddaja_Koncanega_Projekta
Datum, do katerega imam namen koncati projekt.

03/14/2013

11:47 AM Projekt_04 OpisProblemaSISP.pdf
Opis problema

Also available in: Atom