Project

General

Profile

Funkcijska specifikacija

Funkcijska specifikacija

Sistem za pomoč pri nakupu rabljenega avtomobila

1. Uvod

1.1. Namen

Funkcijska specifikacija je namenjena podrobnemu opisu funkcionalnosti sistema in aplikacije za pomoč pri nakupu avtomobila "Moj Avtek". Dokument vsebuje specifične programske zahteve tako za sistem, kot tudi aplikacijo.

Dokument je namenjen razvijalcem produkta pri predmetu Programsko inženirstvo in predstavlja zahteve naročnika.
Dokument služi kot osnova za končna izhodišča pri verifikaciji izdelka

1.2. Obseg

Sistem bo služil kot oglasnik avtomobilov ter kot pomoč pri nakupu avtomobila. Za vsak posamezen model avtomobila bomo imeli zabeležene splošne kritične točke ter specifične točke vsakega modela. Za vsak oglaševani avtomobil bomo lahko preverili zgodovino prodaje prek številke šasije avtomobila ter že vnesena mnenja/izsledke drugih uporabnikov, ki so si ogledali dotični avtomobil.
Sistem bo vseboval tudi mobilno aplikacijo, s katero bomo lahko dostopali do podatkov avtomobila kar na samem mestu ogleda avtomobila, z vnosom številke šasije avtomobila. V mobilno aplikacijo bomo lahko vnesli svoja spoznanja ob ogledu. Aplikacija bo služila tudi kot pomoč pri nakupu, saj bo vsebovala vodič za pregled avtomobila ob nakupu.

1.3 Definicije, okrajšave ter kratice

VIN - številka šasije

2. Splošni opis

2.1. Vidik produkta

Sistem bo sestavljen iz podatkovne baze, v kateri bomo hranili podatke o oglaševanih avtomobilih, o splošnih ter specifičnih kritičnih točkah avtomobilov, o vpoklicih avtomobilov, o uporabnikih, o mnenjih uporabnikov. Od ostalih že obstoječih spletnih oglasnikov se bo razlikoval v tem, da bomo lahko sledili prodaji posameznega avtomobila.

Preverjanje bo potekalo z uporabo mobilne aplikacije. Aplikacija bo uporabniku na podlagi postopka za preverjanje kritičnih točk posameznega tipa avtomobila, definiranega s strani sistema, lajšala nakup.
Uporabniki bodo preko aplikacije lahko beležili tudi svoje mnenje in večpredstavnostne vsebine o ogledanem avtomobilu in jih na lastno željo posredovali sistemu.

2.2. Funkcije produkta

Upravljanje z oglasi (Sistem)
 • Oddaja oglasa
 • * Urejanje oglasa
 • * Oddaja oglasa
 • * Zaključek oglasa (označitev avtomobila kot prodan)
 • Pregled oglasov
 • * Iskanje oglasov
 • * Ogled oglasa
 • Arhiviranje oglasov
Pomoč pri nakupu avtomobila (Aplikacija)
 • Iskanje po VIN številki
 • Pregled kritičnih točk (splošne + specifične) ter vpoklicev modela
 • Pregled Pregled že vnesenih komentarjev uporabnikov
 • Pregled zgodovine prodaje avtomobila
Administracija sistema
 • Vnos novih tipov avtomobilov s specifičnimi karakteristikami
 • Popravljanje tehničnih specifikacij tipov avtomobilov
 • Upravljanje z uporabniki
 • * Pregled oddanih komentarjev uporabnika
 • * Izbris uporabnika(Administrator)
 • * Prepoved dostopa uporabnika do sistema (Administrator)
 • * Preklic prepovedi dostopa uporabnika do sistema(Administrator)
Upravljanje z mnenji (Aplikacija)
 • Vnos
 • Urejanje
 • Izbris
 • možnost posredovanja v sistem
Personalno okolje
 • Registracija
 • Urejanje osebnih podatkov
 • Urejanje oddanih vsebin

2.3. Karakteristike uporabnika

Obiskovalec - samo si ogleduje avtomobile, mnenja, kritične točke, zgodovino prodaje, ne more komentirati
Registrirani uporabnik - obiskovalec + komentira + dodaja oglas
Administrator/moderator - urejanje žaljivih komentarjev, oglasov

UREDI

2.4. Delovno okolje

Spletni portal: Spletni brskalniki (Google Chrome, Mozilla Firefox, IE, Opera, Safari)
Aplikacija: iOS, Android, Windows Phone

3. Specifične zahteve

3.1. Iskanje po VIN številki

 • Opis

Tukaj imamo možnost iskanja avtomobila po vin številki. To je zelo uporabno za hitro iskanje avtomobila in pridobitev vseh podrobnosti le-tega.

 • Koraki ter tok podatkov * Osnovni tok podatkov

1. Uporabnik izbere gumb “Preveri avtomobil”
2. V polje “vnos VIN številke” ročno vnese številko VIN šasije
3. Sistem vrne podatke o dotičnem avtomobilu (napake, vpoklici, mnenja, zgodovina oglasov, podatki v oglasu)

 • Alternativni tok podatkov

Alternativa 1
2a. Sistem ne najde vpisane VIN številke, opozorimo uporabnika, da avtomobila ni v sistemu
2b. Uporabnik preveri vpisano VIN številko in jo lahko popravi
2c. Ponovno zahteva izpis podatkov o avtomobilu
2d. Sistem mu izpiše podatke o avtomobilu

Alternativa 2
2a. Sistem ne najde vpisane VIN številke
2b. Uporabnik preveri vpisano VIN številko in jo lahko popravi
2c. Sistem ponovno ne vrne rezultata iskanja. Opozorimo uporabnika, da dotičnega avtomobila ni v sistemu.

3.2. Pregled kritičnih točk (splošne + specifične)

 • Opis

Uporabnik lahko pregleda kritične točke avtomobila, tako splošne kot specifične kritične točke za dotičen avtomobil.

 • Koraki ter tok podatkov * Osnovni tok podatkov

Portal:

1. Uporabnik poišče željen avtomobil prek iskalnika
2. S klikom na sliko ali model avtomobila se mu odpre oglas dotičnega avtomobila
3. S klikom na gumb “Ogled kritičnih točk” se mu izpišejo kritične točke

Aplikacija:

1. Uporabnik poišče avtomobil prek iskalnika ali iskanja po VIN številki
2. Uporabniku se na zaslon prikažejo iskani avtomobili
3. Uporabnik izbere željen avtomobil
4. Prikažejo se mu podatki o kritičnih točkah s klikom na gumb “Ogled kritičnih točk”
5. Aplikacija na osnovi dobljenih parametrov zažene vodiča za pomoč pri preverjanju.
6. Uporabnik s potrditvijo opravljenega koraka preide v naslednji korak.

 • Alternativni tok podatkov

Alternativa 1
2.a Uporabniku se na zaslon ne prikaže noben avtomobil

3.3. Pregled že vnešenih komentarjev uporabnikov

 • Opis

Uporabnik si lahko s to funkcijo ogleda ostale komentarje drugih uporabnikov.

 • Koraki ter tok podatkov * Osnovni tok podatkov

1. Uporabnik v iskalnih vnese iskalni niz, VIN številko
2. Izbere željeni oglas
3. Izpišejo se mu podatki o oglasu ter pripadajoči komentarji ostalih uporabnikov

 • Alternativni tok podatkov

Alternativa 1
1. Noben uporabnik še ni komentiral dotičnega avtomobila, zato izpišemo “Trenutno še ni komentarjev”

3.4. Pregled zgodovine prodaje avtomobila
 • Opis

Uporabnik lahko pregleda zgodovino prodaje oglasa in s tem pridobi informacije o bivših mnenjih ter preveri, če so podani podatki v trenutnem oglasu resnični.

 • Koraki ter tok podatkov * Osnovni tok podatkov

1. Uporabnik v iskalnih vnese iskalni niz, VIN številko
2. Izbere željeni oglas
3. Prikažejo se mu podatki o izbranem avtomobilu
4. S klikom na gumb “Starejši oglasi avtomobila” pridobi seznam preteklih oglasov dotičnega avtomobila s pripadajočimi podatki

 • Alternativni tok podatkov

Alternativa 1
4a. Avtomobil še ni bil objavljen na našem portalu
4b. Izpišemo, da avtomobil še nima bivših objav v našem sistemu

3.5. Iskanje oglasa
 • Opis

Uporabnik lahko išče med vsemi avtomobili s to funkcionalnostjo.

 • Koraki ter tok podatkov * Osnovni tok podatkov

1. Uporabnik v iskalnih vnese iskalni niz, VIN številko
2. Izpišemo seznam vseh avtomobilov, ki sovpadajo z iskalnimi pogoji
3. Izbere željeni oglas
4. Prikažejo se mu podatki o izbranem avtomobilu

 • Alternativni tok podatkov

Alternativa 1
2a. Avtomobil z iskanimi pogoji ne obstaja
2b. Izpišemo, da avtomobil s takimi iskalnimi pogoji ne obstaja
2c. Uporabnik lahko ponovno vnese spremenjene, popravljene iskalne podatke

3.6. Ogled oglasa
 • Opis

Uporabnik si lahko ogleda podrobnosti oglasa prek te funkcije.

 • Koraki ter tok podatkov * Osnovni tok podatkov

1. Uporabnik v iskalnih vnese iskalni niz, VIN številko
2. Izpišemo seznam vseh avtomobilov, ki sovpadajo z iskalnimi pogoji
3. Izbere željeni oglas
4. Prikažejo se mu podatki o izbranem avtomobilu

 • Alternativni tok podatkov

Alternativa 1
2a. Avtomobil z iskanimi pogoji ne obstaja
2b. Izpišemo, da avtomobil s takimi iskalnimi pogoji ne obstaja
2c. Uporabnik lahko ponovno vnese spremenjene, popravljene iskalne podatke

3.7. Urejanje oglasa
 • Opis
  Uporabnik lahko ureja oglas, ki ga je že prej dodal. To naredi tako da izbere možnost urejanja in nato lahko spremeni določene podatke. Ko smo spremenili podatke lahko shranimo spremembe z klikom na “Ok”, če pa nismo zadovoljni z rezultatom ali pa smo se premislili lahko kliknemo “Prekliči”.
 • Koraki ter tok podatkov * Osnovni tok podatkov
  1. Uporabnik izbere možnost urejanja
  2. Uporabnik spremeni oglas
  3. Potrdi spremembe.
  4.Uporabniku se na zaslon izpiše “Podatki oglasa so uspešno spremenjeni” * Alternativni tok podatkov
  Alternativa 1
  1a. Urejanje ni mogoče

Alternativa 2
1. Zavrži spremembe
2. Uporabnik se vrne na prvotno stran

Alternativa 3
4a. Uporabniku se na zaslon izpiše “Nepravilni podatki”
4b. Uporabniku se na zaslon izpiše “Uporabnik pusti prazna polja”

3.8. Oddaja oglasa
 • Opis
  Uporabnik lahko doda nove oglase s klikom na “Nov oglas” v glavnem meniju. Ko to naredi se odpre obrazec kjer lahko uporabnik vpiše vse potrebne podatke.
 • Koraki ter tok podatkov * Osnovni tok podatkov
  1. Uporabnik izbere možnost dodajanja oglasa
  2. Uporabnik vpiše vse potrebne podatke
  3. Uporabnik odda oglasa
  4. Uporabniku se izpiše “Uspešna oddaja” * Alternativni tok podatkov
 • Funkcijske zahteve
  Alternativa 1
  4a. Uporabniku se izpiše “Oddaja ni mogoča zaradi nepravilnih podatkov”

Alternativa 2
4a. Uporabniku se izpiše “Oddaja ni mogoča zaradi praznih polj”

Alternativa 3
3. Uporabnik izbere “Prekliči”
4. Uporabniku se izpiše “Uspešen preklic oddaje”

3.9. Zaključek oglasa (označitev avtomobila kot prodan)
 • Opis

Uporabnik, ki je oddal oglas, lahko v svoji nadzorni plošči poišče svoj oglas, ki ga želi označiti kot končanega oziroma označiti, da je avtomobil iz oglasa prodan.

 • Koraki ter tok podatkov * Osnovni tok podatkov

1. Uporabnik po uspešni prijavi v sistem, na prvi strani klikne na gumb “Nadzorna plošča”
2. Pod sekcijo “Aktivni oglasi” izbere ob oglasu “Deaktiviraj oglas”
3. Oglas se deaktivira

 • Alternativni tok podatkov

Alternativa 1
2a. Uporabnik klikne na sliko ali oglas
2b. Uporabniku se prikaže dotičen oglas
2c. Uporabnik klikne na gumb “Deaktiviraj oglas”

Alternativa 2
2a. Uporabnik nima aktivnih oglasov, zato je v tej sekciji napisano “Nimate aktivnih oglasov”

3.10. Oddaja mnenja

 • Opis
  Uporabnik, ki je prijavljen v sistem lahko odda mnenje na izbranem oglasu.
 • Udeleženec: registriran uporabnik
 • Koraki ter tok podatkov * Osnovni tok podatkov
  1. Uporabnik izbere funkcijo “Oddaj mnenje”
  2. Uporabniku se na zaslon prikaže polje za vnos besedila
  3. Uporabnik napiše svoje mnenje
  4. Uporabnik izbere funkcijo “Oddaj”
  5. Uporabniku se na zaslon izpiše sporočilo “Uspešno oddano mnenje”
  6. Uporabnik se vrne na prvotno stran (prejšnji oglas) * Alternativni tok podatkov
  Alternativa1
  4.Uporabnik izbere funkcijo “Prekliči”
  5. Uporabnik se vrne na prvotno stran (prejšnji oglas)

Alternativa2
5a Uporabniku se na zaslon izpiše sporočilo “Nedovoljeni znaki!”

3.11. Urejanje mnenj
 • Opis
  Uporabnik lahko ureja ali spreminja svoja že oddana mnenja.
 • Koraki ter tok podatkov * Osnovni tok podatkov
  1. Uporabnik, nad svojim komentarjem, izbere funkcijo “Uredi”
  2. Uporabniku se na zaslon prikaže polje za vnos besedila z prejšnjim že vnesenim besedilom
  3. Uporabnik uredi ali spremeni svoje mnenje
  4. Uporabniku izbere funkcijo “vredu”
  5. Uporabniku se na zaslon izpiše sporočilo “Uspešno oddano mnenje”
  6. Uporabnik se vrne na prvotno stran (prejšnji oglas) * Alternativni tok podatkov
  Alternativa1
  4.Uporabnik izbere funkcijo “Prekliči”
  5. Uporabnik se vrne na prvotno stran (prejšnji oglas)

Alternativa2
5a Uporabniku se na zaslon izpiše sporočilo “Nedovoljeni znaki!”

3.12. Izbris mnenj
 • Opis
  Uporabnik lahko izbriše svoja že oddana mnenja. Administrator pa lahko vsa menja, ki se mu zdijo sporna, izbriše.
 • Koraki ter tok podatkov * Osnovni tok podatkov
  1. Uporabnik, nad svojim komentarjem, izbere funkcijo “Izbriši” . Administrator pa lahko to stori nad vsemi komentarji.
  2. Uporabniku ali administratorju se na zaslon prikaže okno z napisom “ste prepričani, da želite izbrisati komentar?”
  3. Uporabnik ali administrator izbere funkcijo “Potrdi”
  4. Uporabniku ali administratorju se na zaslon izpiše sporočilo “Uspešno izbrisano mnenje”
  5. Uporabnik ali administrator se vrne na prvotno stran (prejšnji oglas) * Alternativni tok podatkov
  Alternativa1
  3.Uporabnik izbere funkcijo “Prekliči”
  4. Uporabnik se vrne na prvotno stran (prejšnji oglas)
3.13. Registracija uporabnika
 • Opis
  Uporabnik ima možnost registracije novega računa, s katerim lahko oddaja nove oglase ali pa oglas komentira.
 • Koraki ter tok podatkov * Osnovni tok podatkov
  1. Uporabnik izbere funkcijo “nov uporabnik”
  2. Uporabnik vpiše svoje osebne podatke in izbere uporabniško ime in geslo
  3. Uporabnik pritisne na gumb “Registracija”
  4. Uporabniku se na zaslon izpiše “Uspešno registriran” * Alternativni tok podatkov
  Alternativa1
  4b. Uporabniko se na zaslon izpiše “Uporabniško ime že obstaja”
  4c. Uporabniko se na zaslon izpiše “Elektronski naslov je že v uporabi”
  4d. Uporabniko se na zaslon izpiše “Gesla nista enaka”
  4e. Uporabniko se na zaslon izpiše “Geslo je prekratko”
  4f. Uporabniko se na zaslon izpiše “Niste izpolnili vseh zahtevanih polj”
3.14. Prijava uporabnika ali administratorja
 • Opis
  Uporabnik se bo lahko preko te funkcije prijavu v sistem in tako oddal svoj oglas, spreminjal že oddan oglas, komentiral druge oglase.
 • Koraki ter tok podatkov * Osnovni tok podatkov
  1. Uporabnik ali administrator izbere funkcijo “Prijava”
  2. Uporabnik ali administrator vpiše svoje uporabniško ime in geslo
  3. Uporabnik ali administrator izbere funkcijo “Prijava”
  4. Uporabniku ali administratorju se na zaslon izpiše sporočilo “Prijava je bila uspešna” * Alternativni tok podatkov
  Alternativa1
  3. Uporabnik ali administrator izbere funkcijo “Prekliči”
  4. Uporabnik ali administrator se vrne na prvotno stran

Alternativa2
4a. Uporabniku ali administratorju se na zaslon izpiše sporočilo “Uporabnik ne obstaja”
4b. Uporabniku ali administratorju se na zaslon izpiše sporočilo “geslo ali uporabniško ime ni pravilno”

3.15. Odjava uporabnika ali administratorja
 • Opis
  Uporabnik, ki je prijavljen v sistem, se lahko s to fukcijo iz sistema odjavi.
 • Koraki ter tok podatkov * Osnovni tok podatkov
  1. Uporabnik ali administrator izbere fukcijo “Odjava”
  2. Uporabniku ali administratorju se na zaslon izpiše “Uspešno odjavljen”
3.16. Urejanje osebnih podatkov
 • Opis
  Uporabnik, ki je prijavljen v sistem lahko s to funkcijo spreminja svoje osebne podatke ali spreminja geslo.
 • Koraki ter tok podatkov * Osnovni tok podatkov
  1. Uporabnik izbere funkcijo “Urejanje računa”
  2. Uporabniku se prikažejo podatki o njegovem računu
  3. Uporabnik lahko spremeni željene podatke
  4. Uporabnik izbere funkcijo “Potrditev”
  5. Uporabniku se na zaslon prikaže sporočilo “Uspešno spremenjeni podatki” * Alternativni tok podatkov
  Alternativa1
  1. Uporabnik izbere funkcijo “Prekliči”
  2. Uporabnik se vrne na prvotno stran

Alternativa2
5a. Uporabniku se na zaslon prikaže sporočilo “Mankajoči podatki”
5b. Uporabniku se na zaslon prikaže sporočilo “Gesla se ne ujemata”
5c. Uporabniku se na zaslon prikaže sporočilo “Podatki niso pravilni”

3.17. Pregled oddanih komentarjev uporabnika
 • Opis
  Uporabnik, ki je prijavljen v sistem, lahko z izbiro uporabnika, ki je na določenem oglasu oddal komentar, pregleda vse oddane komentarje tega uporabnika.
 • Koraki ter tok podatkov * Osnovni tok podatkov
  1. Uporabnik ali administrator izbere uporabnika
  2. Uporabniku ali administratorju se na zaslon prikaže profil izbranega uporabnika
  3. Uporabnik ali administrator izbere funkcijo “Prikaži vse komentarje”
  4. Uporabniku ali administratorju se na zaslon izpišejo vsi komentarji dotičnega uporabnika
  5. Uporabnik ali administrator se po pregledu komentarjev lahko s pritiskom gumba “Domov” vrne na prvotno stran
 • Alternativni tok podatkov
  Alternativa1
  4a. Uporabniku ali administratorju se na zaslon izpiše “Uporabnik še ni komentiral nobenega oglasa”
3.18. Izbris uporabnika
 • Opis
  Administrator lahko iz sistema izbriše uporabnika.
 • Koraki ter tok podatkov * Osnovni tok podatkov
  1. Administrator izbere določenega uporabnika
  2. Administratorju se na zaslon prikažejo podatki o dotičnem uporabniku
  3. Administrator izbereo funkcije “Izbriši uporabnika”
  4. Administratorju se na zaslon izpiše “Uporabnik uspešno izbrisan”
 • Alternativni tok podatkov
3.19. Prepoved dostopa uporabniku do sistema
 • Opis
  Administrator lahko uporabniku prepove dostop do sistema. S tem izloči uporabnik, ki so sistemu škodljivi.
 • Koraki ter tok podatkov * Osnovni tok podatkov
  1. Administrator izbere določenega uporabnika
  2. Administratorju se na zaslon prikažejo podatki o dotičnem uporabniku
  3. Administrator izbere funkcijo “Prepovej dostop”
  4. Administratorju se na zaslon prikaže več možnosti prepovedi dostopa
  5. Administrator izbere privzeto možnost “za nedoločen čas”
  6. Administrator izbere funkcijo potrdi
  7. Administratorju se na zaslon izpiše “Prepoved dostopa je aktivirana” * Alternativni tok podatkov
  Alternativa1
  5a. Administrator izbere možnost “1 ura”
  5b. Administrator izbere možnost “1 dan”
  5c. Administrator izbere možnost “1 teden”
  5d. Administrator izbere možnost “1 mesec”
3.20. Preklic prepovedi dostopa uporabniku do sistema
 • Opis
  Administrator lahko uporabniku prekliče prepoved dostopa do sistema. S tem izloči uporabnik, ki so sistemu škodljivi, žaljivi do drugih uporabnikov ipd.
 • Koraki ter tok podatkov * Osnovni tok podatkov
  1. Administrator izbere določenega uporabnika
  2. Administratorju se na zaslon prikažejo podatki o dotičnem uporabniku
  3. Administrator izbere funkcijo “Prekliči prepoved dostopa”
  4. Administratorju se na zaslon izpiše “Prepoved dostopa je deaktivirana” * Alternativni tok podatkov