Project

General

Profile

Feature #53

Popravljena FS v skladu z recenzijo

Added by Tadej Magajna over 6 years ago.

Status:
Resolved
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
01/09/2014
Due date:
% Done:

100%

Estimated time:
2.00 h

Description

Popravki:

Bolj razuzmljivo, če namesto diagrama 2.2.1 Objava mnenja piše v besedah. Torej, da prijavljeni
uporabnik lahko objavlja mnenja na področjih kjer je registriran.

Isto za 2.2.2 Odobritev in 2.2.4 Izločanje vsebine, 2.2.5 Komentiranje in 2.2.6 Registracija v
sistem.

SRS_popravljena.pdf (720 KB) Tadej Magajna, 01/09/2014 04:54 PM

Also available in: Atom PDF